Wartościowanie stanowisk pracy jest sprawą, która bardzo często znajduje się w obszarze zainteresowania współczesnych firm. Prawidłowo przeprowadzone daje efekt usystematyzowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie. To czym jest i jakie są rodzaje omawianego procesu można się nauczyć poprzez szkolenie z wartościowania stanowisk pracy.

Czym jest proces wartościowania stanowisk pracy?

Szkolenie z wartościowania stanowisk pracy uczy między innymi, czym w ogóle jest ów proces. Najkrócej mówiąc jest to ustalanie znaczenia jakie mają w danej organizacji poszczególne stanowiska.

Takie wartościowanie daje efekt w postaci tabeli hierarchii stanowisk oraz jakie są między nimi zależności. Dzięki takiemu systemowi przedsiębiorstwo może również otrzymać spójny system nagradzania, a więc tzw. siatkę płac.

Metody wartościowania stanowisk pracy

Podczas szkolenia z wartościowania stanowisk pracy można się dowiedzieć również o dwóch grupach metod związanych z tym procesem. Pierwszą grupą stanowią metody całościowe (sumaryczne), a więc np. ranking stanowisk, ich klasyfikacja, porównanie parami itd.

Z kolei metody analityczne – bardziej skomplikowane oraz pochłaniające więcej czasu to np. analiza konkretnych aspektów pracy w oparciu o zestawy kryteriów oraz poziomów ich wypełniania.

Jakie firmy mogą przeprowadzać wartościowania stanowisk pracy?

Szkolenie z wartościowania stanowisk pracy uczy również tego, jakie firmy mogą i powinny przeprowadzać ów proces. Według opinii profesjonalistów takie działanie może dotyczyć praktycznie każdej firmy, nawet małych przedsiębiorstw zatrudniających kilka osób.

Wartościowanie rozpoczyna się na poziomie ustalania wynagrodzenia na każdym stanowisku. Tu władze danej firmy intuicyjnie lub analitycznie podejmują decyzje na temat tego ile zapłacić za pracę na konkretnej pozycji w firmie. Niekiedy takie decyzje są podejmowane przez dział personalny, innym razem przez dyrekcję firmy. Największe pozytywy poprawnie przeprowadzonego procesu wartościowania można zauważyć w chwili, gdy pojawią się istotne różnice wynagrodzeniowe na porównywalnych stanowiskach, w różnych działach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bywa, że jest to efektem wycinkowego określania wartości stanowiska i jest oderwane od przydatności dla całego przedsiębiorstwa. Wartościowanie może być źle przeprowadzone, jeżeli różnice w wynagrodzeniu zauważone zostaje najpierw przez pracowników, a dopiero potem przez osoby zarządzające. Oznacza to, że przedsiębiorstwo spóźniło się z przeprowadzeniem tego procesu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl