W wielu sytuacjach nie ma innego wyjścia niż przeprowadzanie. głębokich restrukturyzacji firm. Na czym polegają działania podejmowane w ramach restrukturyzacji firm? Czy rzeczywiście są one skuteczne? Co, jeśli restrukturyzacja się nie powiedzie?

Znaczące zmiany

Najogólniej rzecz ujmując, restrukturyzacje firm polegają na wprowadzaniu w nich znaczących zmian. Mogą dotyczyć one w zasadzie wszystkiego. Czasami za problem uznaje się kadrę zarządzającą i podejmowane przez nią decyzje. W takim przypadku zmienia się osoby na kierowniczych stanowiskach oraz metody podejmowania najważniejszych decyzji.

Niemniej jednak, kłopotów firmy można zwykle upatrywać również gdzie indziej. Zdarza się, że po prostu profil działalności firmy nie jest już obecnie dochodowy. W takiej sytuacji niezbędna jest bardzo głęboka restrukturyzacja dosłownie całej firmy.

Ograniczenie praw dłużnika

Warto pamiętać, iż dłużnik, którego firmę się restrukturyzuje musi się liczyć z pewnym ograniczeniem kompetencji. Rzecz w tym, iż nie zarządza już samodzielnie firmą. Mało tego, w niektórych sytuacjach dłużnik może nawet zostać całkowicie pozbawiony głosu.

Dłużnik nie ma nic do powiedzenia na temat zapadających w firmie decyzji, jeśli prowadzone jest postępowanie sanacyjne. W takich okolicznościach to sąd zarządza firmą, a dłużnik jedynie może się przyglądać jego działaniom.

W nielicznych przypadkach jednak sąd sam wzywa dłużnika do wzięcia udziału w restrukturyzacji. Może to mieć miejsce wtedy, gdy postępowanie dłużnika zostanie uznane za uczciwe i niezagrażające wierzycielom. Ponadto, dłużnicy są wzywani do restrukturyzacji firm wtedy, gdy ich obecność jest tam pomocna.

Na co może liczyć wierzyciel?

Rzecz jasna, wierzyciele liczą zwykle, iż restrukturyzacje firm doprowadzą do oddania przez dłużników pieniędzy. Zwykle trwa to długo, ale taki właśnie jest efekt.

Należy zauważyć, iż wierzyciele poniekąd również biorą czasami udział w restrukturyzacjach firm. Rzecz w tym, iż podczas postępowania sanacyjnego niektóre z decyzji dotyczących restrukturyzacji firm muszą być zaakceptowane przez wierzycieli, zanim zostaną wprowadzone w życie. W przypadku postępowania sanacyjnego większą moc decyzyjną odnośnie działania firmy mają więc wierzyciele niż dłużnicy.

Artykuł powstał we współpracy z firmą GLC