Kursy i szkolenia warszawa z zakresu nadawania uprawnień sep są tak popularne, że dziś dostępne są w większości miejsc w Polsce. Z roku na rok korzysta z nich coraz więcej osób, które swoją karierę wiąże z zawodem elektryka. Uprawnienia sep warszawa to strzał w dziesiątkę, jeżeli chcesz zdobyć nowe umiejętności, a co za tym idzie – też lepszą pracę.

Stowarzyszenie sep

Kursy i szkolenia warszawa z zakresu uprawnienia sep warszawa organizowane są przez organizację SEP.

Stowarzyszenie SEP

SEP to inaczej Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To polska organizacja pozarządowa, której zadaniem jest integracja środowiska elektryków polskiego pochodzenia z całego świata. Co więcej, dzięki niezwykle otwartej formule członkostwa, SEP zrzesza zarówno inżynierów, jak i techników, a także młodych adeptów, czyli uczniów szkół technicznych i szkół zawodowych w zakresie szeroko rozumianej elektryki.

Inne działania SEP

Co więcej, organizacja SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską, a także edukacyjną w zakresie organizowania szkoleń uprawniających do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym też tzw. uprawnienia do 1 kV. Ponadto SEP zajmuje się też np. oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (działania te prowadzone są od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe a także niezwykle ważne uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. SEP w swej działalności prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową, gdzie bardziej znana jest pod angielską nazwą „Association of Polish Electrical Engineers”. SEP należy też do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce, a także do europejskiej organizacji EUREL.

Historia SEP

Co niezwykle interesujące, same początki Stowarzyszenia SEP sięgają jeszcze czasów zaborów. Wtedy to bowiem powstawały lokalne stowarzyszenia elektryków, zaś 27 marca 1899 roku w Warszawie została powołana pierwsza taka organizacja pod nazwą Delegacji Elektrotechnicznej z inicjatywy Kazimierza Obrębowicza. Trochę później, bo w październiku 1903 roku zorganizowano pierwszy ogólnopolski Zjazd Elektrotechników, z kolei w 1904 Delegacja Elektrotechniczna przemianowała się na Koło Elektrotechników, by już w 1907 dołączyć do Stowarzyszenia Techników.