Alzheimer jest chorobą ludzi w podeszłym wieku. Pierwszym dzwonkiem alarmowym są zaburzenia pamięci. Jako że choroba atakuje ludzi starszych, nikt się tym nie przejmuje. Alzheimer jest nieuleczalny, a podróż z nim od momentu pojawienia się pierwszych objawów, trwać może kilkanaście lat.

Diagnoza jest szokiem dla chorego i wstrząsem dla całej rodziny. Po ochłonięciu przychodzi czas na zastanowienie. Czy chory pozostanie w domu? A może lepiej, jeżeli przeprowadzi się do ośrodka dla chorych na alzheimera?

Dom

O chorobie od początku należy mówić otwarcie, bo tylko wtedy liczyć można na zrozumienie. Nietypowe zachowanie chorego zaskoczy nie raz i lepiej przygotować grunt pod tego rodzaju zdarzenia.

Podstawową zasadą w opiece jest zapewnienie choremu poczucia bezpieczeństwa. W miarę rozwoju choroby konieczne będzie też dostosowanie mieszkania do zmieniających się potrzeb. I tak:

-dokumenty, klucze, leki, ostre przedmioty i zapałki należy trzymać poza zasięgiem chorego
-trzeba również usunąć zasuwki w drzwiach wewnętrznych, tak aby chory nie zamknął się w pomieszczeniu

Niedopuszczalne jest pozostawianie chorego na długie godziny zamkniętego na cztery spusty w domu. Jeżeli nie możemy poświęcić mu tyle czasu, ile należy, trzeba zastanowić się, czy to, co rozumiemy przez „dom opieki alzheimer”, nie będzie lepszą opcją.

Sprawowanie opieki nad osobą chorą na alzheimera wyczerpuje fizycznie i psychicznie. Wraz z postępem choroby pacjent wymaga całodobowej opieki. Traci kontakt z rzeczywistością i może zagrozić swojemu lub innych bezpieczeństwu. Jest to ten moment, gdy opiekunowie zaczynają przeszukiwać internet, posługując się hasłami: „ośrodki dla chorych na alzheimera” i „dom opieki alzheimer”.

Domy Pomocy Społecznej

Procedurę związaną z przyjęciem do domu opieki zacząć trzeba od złożenia wniosku w miejscowym MOPS-ie. Może to zrobić sam zainteresowany, a gdy jest ubezwłasnowolniony — jego opiekun prawny. W skierowaniu, które wydaje gmina, musi być napisane, że nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Na wolne miejsce czeka się zazwyczaj długo.

Domy opieki społecznej

Wykaz prywatnych ośrodków dla chorych na Alzheimera, które działają legalnie, znaleźć można na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

W województwie mazowieckim na potrzeby osób chorobami otępiennymi zaadaptowanych zostało około 100 domów opieki. Liczba placówek prywatnych przewyższyła już ilość domów państwowych. Jeżeli chodzi o domy opieki społecznej mazowieckie stara się nadążać za potrzebami. Ofertę najłatwiej przejrzeć wrzucając do sieci hasło: „domy opieki społecznej mazowieckie” lub „ośrodki dla chorych na alzheimera mazowieckie”.

Procedura przyjęcia jest maksymalnie uproszczona i dużo łatwiej o wolne miejsce. Oferta jest bogata i łączy opiekę z terapią. Dostęp do lekarza i stała obecność pielęgniarki, a także możliwość korzystania z gabinetów rehabilitacyjnych i warsztatowych sprawiają, że domy opieki społecznej, pomimo wyższych niż w DPS-ach cen, nie narzekają na brak zainteresowania.