Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest proste ani bezproblemowe. Jednak wielu osobom daje mnóstwo satysfakcji i zadowolenia. Jednak z prowadzeniem własnego biznesu wiąże się wiele ważnych kwestii, trzeba pamiętać o ważnych sprawach, dbać o odpowiedni obieg dokumentów w firmie i rozliczać się z różnymi instytucjami.

Błędy w fakturach

Każdy przedsiębiorca wystawia faktury sprzedające oraz nabywa faktury za zakup danych produktów dla firmy. Zdarzają się sytuacje, że faktura zawiera pewne nieścisłości lub błędy, które mają znaczny wpływ na koszty podatkowe i nie tylko. W takiej sytuacji nabywca faktury może wystawić notę korygującą.

Nota korygująca jest specyficznym dokumentem, który nie podlega księgowaniu. Zadaniem takiej noty korygującej jest wyjaśnienie lub naprawienie błędów w fakturze w prosty sposób. Błędnie wystawiona faktura może być kłopotliwa dla przedsiębiorcy i narazić go na duże koszty.

Nota korygująca a faktura korygująca

Notę korygującą wystawia się w określonych przypadkach, gdy błąd w fakturze tyczy się poszczególnych kwestii. Chodzi tutaj o zły adres nabywcy lub sprzedawcy na fakturze, błędna data sprzedaży, kupna lub terminu płatności, zły NIP lub niewłaściwy numer rejestracyjny w przypadku zakupu samochodu.

Faktura korygująca tyczy się zaś zupełnie innych kwestii. Wystawia się ją zamiast noty korygującej w przypadku gdy podano złą wartość upustu lub obniżki, niewłaściwą miarę i ilość dostarczonych produktów oraz błędów rachunkowych. Jeśli uchybienia dotyczą zapłaty za towar lub tyczą się jego zwrotu, wtedy również wystawiana jest faktura korygująca.

Akceptacja noty korygującej

Przepisy prawa stanowią o tym, że każda nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury. Może ona zostać wysłana do wystawcy tradycyjną pocztą, musi ona jednak być sporządzona w dwóch egzemplarzach. Po podpisaniu jej przez wystawcę ten zostawia sobie jeden egzemplarz a drugi odsyła nabywcy.

Nota może też być wysłana za pomocą poczty email. W takim wypadku dokumenty powinny być oznaczone jako oryginał i kopia, kopię pozostawia sobie wystawca a oryginał odsyła nabywcy. W ten sposób wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a faktura może zostać właściwie rozliczona.

Artykuł powstał woparciu o materiały znalezione na afaktury.pl.