Problem upadłości firmy dotyczy nie tylko dużych korporacji, ale również mniejszych działalności gospodarczych. Co dokładnie warto o niej wiedzieć? Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Kto ma prawo ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

Należy mieć świadomość, że wspomniany Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez dłużnika. Trzeba w takiej sytuacji dostarczyć wszystkie dokumenty, które będą poświadczały niewypłacalność. Godny uwagi jest fakt, że prawo do ogłoszenia upadłości będą mieli także wspólnicy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki partnerskiej, jawnej czy komandytowej.

Ponadto istnieje zapis, który mówi o tym, że prawo do złożenia omawianego wniosku będzie miał organ założycielski w sprawie niewypłacalności firmy państwowej. Oczywiście możliwość mają także wierzyciele, wobec których określony przedsiębiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań.

Jak i gdzie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że we wniosku muszą znajdować się wszystkie istotne dane, które będą identyfikowały spółkę albo osobę fizyczną. Nie można oczywiście zapomnieć o adresie przedsiębiorstwa. Bardzo istotne znaczenie będą miały okoliczności, które przemawiają za wszczęciem postępowania upadłościowego.

Zadaniem podmiotu składającego wniosek jest także wniesienie zaliczki na wydatki, które będą związane z postępowaniem. Z kolei dowód wpłaty powinien być dołączony do składanego wniosku.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto wiedzieć, że w przypadku dłużników powinny być także dołączone: bilans, spis wierzytelności, wykaz majątku, oświadczenia o spłatach zaległości czy spis podmiotów zobowiązanych wobec danej firmy. Należy mieć świadomość, że sąd rozpocznie swoje działania dopiero wtedy, gdy wniosek zostanie złożony.

Oczywiście przedsiębiorstwo będzie mogło normalnie dalej funkcjonować. Ponadto musi płacić zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wszystko będzie zależało od tego, jaka część majątku firmy będzie ostatecznie zabezpieczona na rzecz zaspokojenia należności określonych wierzycieli.