Kancelaria notarialna, bez względu w jakim regionie Polski się znajduje zajmuje się takim samym zakresem świadczonych usług. Są pewne sprawy, które wymagają wizyty u notariusza i każdy w swoim życiu przynajmniej raz musiał udać się do kancelarii notarialnej. Jakie są to przypadki? Czym zajmuje się notariusz?

Kancelaria notarialna – miejsce zaufania publicznego

Notariusz jest prawnikiem, którego powołuje Minister Sprawiedliwości. Jest to zawód zaufania publicznego, a więc dokument sporządzony u notariusza staje się dokumentem publicznym. W kancelarii można sporządzić umowę sprzedaży, sprawę spadkową lub umowę darowizny. Zadaniem każdej kancelarii notarialnej jest dbanie o interesy obu stron, których sprawa dotyczy. Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa.

Notariusz zobowiązany jest to zachowania tajemnicy. Dlatego wszystkie dokumenty i sprawy, z którymi udajemy się do niego nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Jakie sprawy można załatwić u notariusza?

Zakres czynności, jakie można załatwić w kancelarii notarialnej jest szczegółowo określony w ustawie o notariacie. Jest to bardzo szeroki zakres spraw. Najczęściej do notariusza udają się osoby, które chcą spisać protokół lub sporządzić akt notarialny. Najczęściej spisywane są małżeńskie umowy majątkowe, powszechniej znane jako intercyza.

U notariusza można również sporządzić protest weksla i czeku, poświadczenie czy przechować pieniądze, dokumenty lub papiery wartościowe. Sporządza się także wyciągi dokumentów, wpisy i odpisy czy na przykład oświadczenie o odrzuceniu spadku. Akty notarialne spisywane są w języku polskim. Na życzenie klienta może zostać sporządzony również w języku obcym, jednakże musi się to odbyć w obecności tłumacza przysięgłego.

Czy notariusz może odmówić wykonania swoich czynności?

Odpowiedź ma pytanie brzmi – tak. Są przypadki, w których notariusz może odmówić wykonania czynności. Pierwszym z nich jest czynność, która wykracza poza normy prawne. W drugim przypadku notariusz może odmówić, jeśli nie ma on pewności, czy klient ma zdolność do czynności prawnych.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku gdy notariusz odmówił wykonania usługi bez podania powodu, to odpowiada on cywilnie, a także dyscyplinarnie za uchybienie.