Kredyty bierze się bardzo łatwo. Trzeba jednak pamiętać, że nierozsądne podejście do pożyczania pieniędzy może mieć bardzo poważne konsekwencje. Upadłość konsumencka to koło ratunkowe dla osób, które zbyt beztrosko podchodziły do zaciągania kolejnych zobowiązań. Jak przeprowadzić proces upadłości konsumenckiej?

Dla kogo przeznaczona jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka osób fizycznych to szansa dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jest to szansa na polubowne rozwiązanie problemów finansowych, które często powstają gdy zbyt beztrosko podchodzimy do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca pozwala na rozwiązanie tych problemów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto wiedzieć, że jest to rozwiązanie ostateczne, które ma bardzo poważne konsekwencje.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka Warszawa może zostać ogłoszona wyłącznie przez sąd. Pierwszym krokiem, który rozpocznie proces upadłościowy jest złożenie wniosku do sądu.

Wniosek musi zawierać opis sytuacji materialnej zadłużonej osoby. Bardzo ważne jest pokazanie swoich dochodów oraz zobowiązań. Jak łatwo się domyślić upadłość konsumencka Warszawa dotyczy wyłącznie osób, których zobowiązanie są większe niż miesięczne dochody.

Upadłość konsumencka osób fizycznych ma bardzo poważne konsekwencje. Sąd stara się, by zaspokoić wierzycieli w jak największym stopniu. Znaczy to, że wyrok sądu może nakazywać sprzedaż nieruchomości, samochodu czy urządzeń domowych.

Jednocześnie syndyk upadłościowy przejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika. Znaczy to, że osoba zadłużona nie może samodzielnie dysponować swoimi dochodami. Są one pod ciągła kontrolą syndyku.

Upadłość konsumencka Warszawa to szansa na wyjście z zadłużenia. Trzeba jednak wiedzieć, że jest to poważny krok, który będzie miał wpływ na życie dłużnika. Zobowiązania, które zostały zaciągnięte muszą zostać spłacone w jak największej części.

Upadłość konsumencka osób fizycznych to szansa dla osób, które zabrnęły w ślepą uliczkę bez wyjścia. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to rozwiązanie bez żadnych konsekwencji. Osoba, która ogłosi upadłość konsumencką przez wiele lat może znajdować się pod kontrolą syndyku upadłościowego, który będzie ingerował w podejmowane decyzje finansowe.