Każde nowoczesne przedsiębiorstwo powinno wdrażać do swojej struktury organizacyjnej i operacyjnej outsourcing przeróżnych usług. Wykorzystanie potencjału, doświadczenia i wiedzy zewnętrznych podmiotów pozwala znacząco podnieść efektywność działania przedsiębiorstwa. To samo tyczy się obsługi kadr i płac w firmie!

Zalety outsourcingu

Outsourcing kadr i płac, jak i innych istotnych dla przedsiębiorstwa elementów jego działalności, pozwala skutecznie zwiększyć jego efektywność, zredukować koszty oraz wdrożyć najwyższe standardy w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wszelkimi jego formami działalności.

Outsourcing obejmuje przeniesienie kluczowych, istotnych z punktu widzenia operacyjnego, części działalności przedsiębiorstwa pod administrację wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Przeniesienie to obejmować może zarządzanie finansami, obsługą kadrową, obsługą logistyczną i wieloma innymi elementami działalności przedsiębiorstwa na rynku.

Must-have outsourcing w każdej firmie

Firmy do prowadzenia własnej działalności i jej rozszerzania potrzebują pracowników. Zatrudnianie pracowników niesie za sobą bynajmniej wyłącznie odpowiedzialność finansową. Kodeks Pracy oraz przepisy szczegółowe wyraźnie wyznaczają konieczne z punktu widzenia prawa obowiązki: sprawozdawczy, ewidencyjny oraz rozliczeniowy.

Profesjonalna obsługa kadr i wynagrodzeń pracowników przez właściciela firmy stanowi poważne ograniczenie dla jego zasobów czasowych. Implikuje to konieczność zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie kadr i rozliczenia księgowe w przedsiębiorstwie. Utrzymanie etatu dla pracownika nie zajmującego się bezpośrednio działalnością główną przedsiębiorstwa generuje wysokie koszty i nie gwarantuje profesjonalnego zarządzania w zakresie HR i Payroll.

Outsourcing w działach księgowych i HR

Odpowiednio wdrożony i prowadzony przez wyspecjalizowany podmiot outsourcing kadr i płac stanowić może istotne odciążenie dla finansów firmy, pracowników i właściciela. Przeniesienie obsługi kadrowo-płacowej na zewnątrz ściąga z pracodawcy bezpośredni obowiązek zgodnego z prawem i skrupulatnego rozliczania wynagrodzeń, dodatków, urlopów etc.

Realizacja outsourcingu kadr i płac przez podmiot zewnętrzny

Obsługą HR&Payroll (kadry i płace) w ramach firm zewnętrznych zajmują się wyznaczeni indywidualnie specjaliści, dysponujący nowoczesnymi narzędziami, szeroką i aktualną wiedzą. Zewnętrzna firma obsługująca kadry w firmie zajmuje się wszystkimi, klasycznymi obowiązkami działów personalnych w przedsiębiorstwie.

Przykłady działań podejmowanych przez firmy prowadzące outsourcing kadr i płac:
– Rozliczanie wynagrodzeń, urlopów, wysokości składek do US, ZUS oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych.
– Prowadzenie ewidencji pracowniczej, nadzór nad aktualnością badań okresowych, szkoleń BHP.
– Reprezentowanie przedsiębiorstwa przed instytucjami państwowymi.
– Obsługa sprawozdawcza względem US, ZUS, GUS, PIP.
– i wiele, wiele innych…

Warto zaimplementować w swojej firmie profesjonalne usługi z zakresu outsourcingu obsługi kadrowo-płacowej!

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Category : Bez kategorii