Wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy oraz międzynarodowym charakterem dzisiejszego biznesu, nauki i kultury, coraz więcej form wymaga dostarczenia CV w języku angielskim, nawet jeżeli język ten nie będzie przez kandydata w pracy używany. Przygotowanie CV po angielsku to dla wielu nie lada wyzwanie. Niektórzy robią to samodzielnie, a inni zlecają je wykwalifikowanej do jego sporządzenia osobie.

CV po angielsku — tutaj lepiej nie zawieść

CV jest bardzo ważnym elementem rekrutacji i bardzo często zdarza się, że świetnie wykwalifikowana osoba zostaje w procesie rekrutacji pokonana przez osoby mniej wykwalifikowane, gdyż jej CV wypadło słabo od strony formalnej. CV zawsze powinno spełniać najwyższe standardy, bez względu na to, czy jest to CV po polsku, czy CV w języku angielskim.

Napisać samodzielnie, czy zlecić?

Wiele osób obawia się napisania CV, nawet jeżeli ma być ono sporządzone w ojczystym języku. Wiele osób nie potrafi sporządzić dobrego dokumentu tego typu w języku polskim, nie mówiąc już o CV po angielsku. Warto tutaj wspomnieć, że problemy z jego przygotowaniem nie wynikają często jedynie z problemów ze słabą znajomością języka, ale przede wszystkim z niedostatecznej znajomości wymagań formalnych, które muszą zostać spełnione, aby dokument ten został zaakceptowany przez potencjalnego pracodawcę. Nie ma nic gorszego niż pożegnanie się z wymarzoną pracą jedynie z powodu kiepskiego CV. Jeżeli nie jest się więc pewnym swoich umiejętności w zakresie przygotowywania CV po angielsku, warto zlecić to komuś innemu.

Zlecić komuś, czy skorzystać z gotowego wzoru do pobrania?

Nie będąc w stanie przygotować CV po angielsku samodzielnie, warto skorzystać z jednej z wielu ofert sporządzenia tego dokumentu. Warto zajrzeć między innymi na jeden z wielu portali dla freelancerów. Wielu z nich specjalizuje się w sporządzaniu CV po angielsku. Można też skorzystać z już gotowego wzoru. Osoby chcące sporządzić CV po angielsku wzór mogą znaleźć na jednej z wielu stron oferujących wzory różnorakich dokumentów. Jest to sensowne rozwiązanie, gdyż często takich CV po angielsku wzór jest nieodpłatny, a nawet jeżeli przyjdzie za niego zapłacić, cena jest o wiele niższą od usług osób zajmujących się przygotowaniem tego dokumentu od podstaw, które same często korzystają ze wzorów, aby zminimalizować czas pracy i jednocześnie zmaksymalizować swoje zyski z niej. Warto więc przejrzeć zasoby oferujące wzory różnorakich dokumentów — zarówno darmowe, jak i płatne.