Curriculum Vitae – dokument, który jest wizytówką każdego człowieka, chcącego podjąć godziwą pracę. Dziś nie wypada pójść do prezesa firmy i zapytać o wolny wakat. Dziś każdy wymaga życiorysu, który w skrócie przedstawi całe dotychczasowe życie zawodowe danego kandydata. Jak zatem napisać dobre CV, by z godnością wziąć udział w rekrutacji?

Przygotowanie CV

Aby rozpocząć pracę nad pisaniem dobrego życiorysu, warto w notesie (lub na wolnej, czystej kartce) wypisać wszystkie, dotychczasowe miejsca zatrudnienia wraz z zajmowanymi tam stanowiskami. Dobrze, jeżeli zaznaczy się dokładny okres czasu, jaki spędziło się w danym zakładzie. Ta informacja nie tylko pomoże na chronologiczne ułożenie życiorysu, ale przede wszystkim pozwoli potencjalnemu, nowemu pracodawcy, zapoznać się z takimi cechami charakteru kandydata jak: zaangażowanie, motywacja, samorealizacja, przywiązanie, pracowitość, sumienność, oddanie.

Kolejnym etapem powinno być wypisanie wszystkich ukończonych szkół i kursów. Tu również ważne jest, by zaznaczyć okres trwania nauki oraz kierunki edukacji. To pozwoli pracodawcy zapoznać się z poziomem wiedzy rekrutującego i przypisać go do odpowiednich działów i stanowisk.

Będąc przy edukacji, należy wspomnieć o znajomości języków obcych. Dziś sam język angielski nie wystarcza, choć często i on jest na dość niskim poziomie. Warto jednak napisać szczerze, jaki ten język jest. Pisanie nieprawdy szybko zostanie zweryfikowane.

Dobre CV zawiera również informacje o posiadanych umiejętnościach. Jednak i tu należy uważać na to, co się wymienia. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy potrafi korzystać z komputera i nie jest to żadna ponadprzeciętna umiejętność. Mimo wszystko nadal takie „talenty” są wspominane, obok umiejętności korzystania z urządzeń biurowych. Trzeba tego unikać i wspominać tylko o istotnych rzeczach. Są to między innymi: umiejętność programowania, umiejętność projektowania w programie AutoCad, umiejętność redagowania tekstów, zdolność do pracy pod presją czasu itp. Wszystko oczywiście zależy od stanowiska, na jakie się rekrutuje.

Warto również wypisać ciekawe zainteresowania i hobby (dziś rzadko kto zbiera znaczki czy interesuje się, szeroko rozumianą literaturą). Należy wspomnieć o takich pasjach, które faktycznie coś o danym człowieku powiedzą.

Jak napisać CV?

CV ma swój ustalony i powszechnie znany wzór:

W prawym, górnym rogu, powinno znajdować się oficjalne zdjęcie kandydata.

W lewym, górnym roku, powinny znajdować się dane rekrutującego: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i/lub zameldowania, adres e-mail, numer telefonu.

Następnie w CV powinien znajdować się: wpis odnośnie edukacji i ukończonych kursów; wpis o odbytych praktykach, stażu, miejscach zatrudnienia; wpis na temat znajomości języków obcych; informacja o posiadanych umiejętnościach i zainteresowaniach.

Na końcu CV musi znajdować się adnotacja o ochronie danych osobowych. Bez umieszczenia takiej klauzuli, pracodawca nie będzie uprawniony do skontaktowania się z kandydatem.

Być może przygotowanie CV wydaje się być na początku skomplikowane. Jednak układ, który został przedstawiony, jest czytelny i zrozumiały dla każdego potencjalnego pracodawcy. Należy również pamiętać o tym, że CV to dokument oficjalny, więc musi być schludny, czysty i rzeczowy. Na pewno przedstawione informacje szczegółowo podpowiadają, jak napisać CV, by wyróżniać się na tle konkurencji.

Tekst powstał dzięki pomocy specjalistów z KreatorzyKariery – pisanie CV i doradztwo w karierze.