Kancelarie adwokackie stanowią formę podstawowej i wyłącznej działalności adwokatów na polskim rynku. Forma ta jest uznana jako jedyna dopuszczalna w kontekście zapisów kodeksów etyki adwokackiej i regulacji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy adwokat katowice ma możliwość otwarcia kancelarii, która stanowi podstawową formułę działalności w ramach przepisów prawnych. Żaden adwokat nie ma prawa utrzymywać stosunku pracy oraz nie może się podejmować się pobocznej działalności zarobkowej, urągającej godności palestry.

Ograniczenia w pracy adwokata

Przepisy wewnętrzne korporacji adwokackiej są bardzo restrykcyjne: żadna kancelaria adwokacka nie może się reklamować, a podstawową drogą dla popularyzacji działalności danego adwokata może być wyłącznie rekomendacja przez klientów.

Adwokat vs radca prawny

Różnica pomiędzy przedstawicielami tych dwóch aplikacji uległa znacznemu zatarciu, głównie na korzyść członków izby radcowskiej. Każdy radca prawny ma obecnie możliwość reprezentowania klienta w sądzie i jednoczesnego utrzymywania formy działalności, którą jest na przykład Kancelaria prawna z katowic. Obecnie radca prawny może również działać jako obrońca w procesie karnym, pod warunkiem, że nie będzie miał nawiązanego stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą.

Implikacje takiego stanu rzeczy

Trzeba jednoznacznie przyznać, iż system kształcenia prawników w Polsce nie został dostosowany do aktualnych potrzeb i uwarunkowań formalnych. Swoistym problemem okazuje się przede wszystkim to, iż radcy prawni nie są przygotowani do obrony klientów w procesach karnych.
Każdy adwokat katowice zajmować się może zarówno obroną, pełnomocnictwem w procesach cywilnych, gospodarczych, skarbowych, majątkowych, konsumenckich etc. i doradztwem prawnym. Kompetencje radcy są równie szerokie, co przy uwzględnieniu dodatkowo zabezpieczenia zawodowego pod postacią ewentualnego zatrudnienia czyni taki wybór drogi zawodowej bardziej racjonalnym.

Gdzie udać się po pomoc?

W przypadku sprawy karnej, o wiele lepszym kierunkiem będzie bez wątpienia kancelaria prawna z katowic, która szczegółowo zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa karnego, obroną w procesach i przygotowaniem materiału dowodowego.
W sprawie karnej adwokat katowice ma możliwość szerokiej reprezentacji interesów klienta, nawet będącego osadzonym w zakładzie karnym i podlegającym innym środkom ograniczającym wolność.

Znalezienie dobrego adwokata nie jest rzeczą prostą. Absolwentów aplikacji prawniczych jest bardzo wielu, a możliwości obiektywnego porównywania usług poszczególnych kancelarii adwokackich bardzo mało. Niemniej jednak nie można tracić nadziei na znalezienie profesjonalnej pomocy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://www.remigiuszsoltys.pl/