Projektowanie urządzeń, form, obiektów powierzchniowych, mebli wymaga zdolności i umiejętności technicznych oraz predyspozycji intelektualnych wśród których najważniejszą jest wyobraźnia przestrzenna. Aby czas projektowania skrócić do minimum, wyeliminować konieczność nanoszenia pracochłonnych poprawek na każdym dokumencie wchodzącym w skład projektu warto wykorzystać do pracy najlepsze narzędzie do projektowania 3D – SolidWorks.

SolidWorks cena i działanie programu

Z programu obecnie korzysta ponad 4 miliony użytkowników na całym świecie. O popularności programu decyduje w głównej mierze niezwykle przyjazne środowisko programowania. Na czym to polega? SolidWorks działa jako narzędzie integrujące wszystkie etapy programowania – jakakolwiek zmiana czy poprawka dokonana w dowolnej części projektu natychmiast wywołuje zmiany w całości dokumentacji projektowej. Modele przestrzenne budowane na ekranie komputera dają ogląd całości na długo przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu produkcji.

Projekty 3D w wielkości naturalnej lub w skali można drukować drukarkami 3D, co pozwala na testowanie produktu końcowego bez konieczności budowania drogich prototypów. Program SolidWorks cechuje przyjazny, łatwy w obsłudze interfejs. Łatwość obsługi i szybkość uczenia się programu doceniają pracujący na nim inżynierowie oraz studenci kierunków technicznych i wykładowcy oraz naukowcy zajmujący się projektowaniem na co dzień.Jeśli chodzi o program solidworks cena tego produktu zależy od wersji programu, ilości elementów, rodzaju licencji i ilości stanowisk dla poszczególnych licencji. Wszystkie komercyjne licencje są wieczyste, a ich użytkownicy mogą aktualizować oprogramowanie korzystając z aplikacji My SolidWorks – wszelkie formalności związane z zakupem licencji czy aktualizacją dokonywane są online na stronie producenta lub autoryzowanego sprzedawcy oprogramowania.

SolidWorks download dla użytkowników niekomercyjnych

Studenci i uczniowie po okazaniu legitymacji (przesłanie skanu online) mogą wykorzystywać SolidWorks nieodpłatnie. Po zaakceptowaniu zgłoszenia sprzedawca udostępnia SolidWorks download za darmo. Za darmo z oprogramowania mogą korzystać także wykładowcy uczelni oraz pracownicy instytucji prowadzących badania naukowe niekomercyjne.Każdy użytkownik może wypróbować program przed decyzją o zakupie. W tym celu należy ze strony dystrybutora programu pobrać wersję testową programu. Po trzydziestu dniach można zakupić licencję lub zrezygnować. Na programie można pracować online lub zapisać go na dysku komputera. Wymagania sprzętowe i systemowe nie są bardzo wygórowane – najnowsza wersja z roku 2020 wymaga Windowsów 10. 64 bity, 8 GB na dysku i 16 GB RAM; starsze wersje programu działają na poprzednich wersjach systemu Windows.