Zastosowanie technologii RFID związane jest z identyfikacją obiektów za pomocą systemów o różnej częstotliwości przepływu danych. Technologia ta może być wykorzystywana na przykład w logistyce, ale nie tylko. Jest obecnie wdrażana w wielu różnych branżach, gdzie szybka i łatwa identyfikacja jest podstawą wszelkich działań.

Jak funkcjonuje technologia rfid?

W tej technologii wszelkie dane przesyłane są falami radiowymi i trafiają do odbiorników. Do przekazywania informacji nie są potrzebne przewody, choć są one wykorzystywane wewnątrz jako np. sposób łączenia czytników z antenami.

Obiekty mogą być dość oddalone od siebie, mogą znajdować się na zewnątrz lub wewnątrz innych obiektów. Te właściwości ułatwiają ich poprawną identyfikację polegającą na sczytywaniu etykiet (oznaczeń).

Technologia rfid uznawana jest za bardzo bezpieczną. Bezprzewodowy przekaz danych utrudnia ich przejęcie za pomocą prostych odbiorników. Dodatkowo stosowane są różne poziomy szyfrowania, więc bez odpowiedniego klucza komunikaty nie będą odbierane. Systemy działają szybko i w dość dużym rozproszeniu.

Co jest wykorzystywane do technologii RFID?

Obiekty oznaczane są etykietami, dzięki którym czytnik może je odczytać i zidentyfikować, a następnie zarejestrować w systemie. Etykiety mogą zawierać różne oznaczenia, w kilku różnych rodzajach kodowania, na przykład za pomocą liter albo kodów kreskowych. Czytniki działają bardzo szybko, więc ogólna wydajność i pojemność systemu jest duża.

Używane urządzenia oraz oprogramowanie można dość łatwo zintegrować z oprogramowaniem wewnętrznym firm, które np. uczestniczą w procesach logistycznych. Dzięki temu całość działa sprawnie i praktycznie bezawaryjnie. Awarie są też minimalizowane przez korzystanie z wydajnych, dobrej jakości urządzeń.

Większość nowoczesnych systemów RFID da się bardzo łatwo konfigurować, więc możliwe jest ustalenie sposobu pracy czytników i ilość danych, jakie pobierają. Wysokiej jakości urządzenia wpływają na to, jak mocny i czytelny jest sygnał.