Każdy, kto chce być elektrykiem, powinien postarać się o uprawnienia sepowskie. Przydają się one w wielu różnych sytuacjach. Wiele osób starających się o takie kwalifikacje, może później w umiejętny sposób obsługiwać, bądź nadzorować działanie instalacji. Można to czynić nie tylko zawodowo, ale również prywatnie. Kiedy jeszcze warto mieć te uprawnienia i do czego się one przydają?

Uprawnienia sepowskie podnoszące kwalifikacje

Uprawnienia sepowskie dzielą się na trzy rodzaje: G1, G2 i G3. Każde z nich dotyczą innego zakresu umiejętności. W przypadku szkolenia SEP, które przygotowuje do egzaminu z zakresu G1, osoba może uzyskać uprawnienia związane z konserwacją, montażem i obsługą różnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

Z kolei szkolenia SEP w zakresie G2 mogą być atrakcyjne dla osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie użytkowania, czy monitoringu urządzeń, bądź instalacji cieplnych. Kursy SEP z rodzaju G2 są skierowane do tych zainteresowanych, którzy interesują się bardziej aspektem energetycznym instalacji.

Natomiast szkolenia sep dotyczące trzeciego rodzaju G3 mogą być interesujące dla osób, pragnących zdobyć lub podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie obsługi i dozoru instalacji, urządzeń, bądź sieci gazowych. Osoba, która wybierze taką specjalność, będzie umiała obsługiwać i odczytywać m.in. aparaturę kontrolno-pomiarową, czy sprzęt sterowania przeznaczony zarówno dla sieci, urządzeń, jak i instalacji.

SEP kurs – kiedy jest potrzebny?

Na SEP kurs warto zapisać się wtedy, gdy na poważnie myśli się o tym, by przystąpić do egzaminu przed komisją SEP. Kurs ten trwa tylko kilka godzin, a dzięki niemu można dobrze przygotować się do takiego egzaminu.

Ponadto SEP kurs jest przydatny za każdym razem, kiedy wygaśnie okres przydatności świadectwa elektrycznego. Do takiej sytuacji dochodzi po pięciu latach od dnia, w którym uzyska się uprawniania do wykonywania czynności elektrycznych w danym zakresie.

Zapisując się na SEP szkolenie, można nie tylko zdobyć potrzebną wiedzę wymaganą na egzaminie, ale również zdecydować, jakiego rodzaju uprawnienia mogą być najbardziej pożądane. Do wyboru są dwie kategorie: E i D. Ta pierwsza odnosi się do użytkowania instalacji elektroenergetycznych i gazowych, a druga do sprawowania nad nimi kontroli.