Czy praca sprzątaczki jest łatwa? Wiele osób uważa, że tak. Tymczasem praca ta wiąże się z mnóstwem obowiązków, a osoba ją wykonująca powinna mieć specjalne predyspozycje. Dowiedz się, jaki jest zakres obowiązków sprzątaczki i sprawdź, czy się do tej pracy nadajesz.

Predyspozycje i zdrowie

Praca sprzątaczki jest ciężka. Wprawdzie wiele czynności przy sprzątaniu jest wykonywanych przy pomocy różnych urządzeń, jednak wciąż jest to praca przede wszystkim fizyczna. Dlatego jeśli chcesz pracować jako sprzątaczka, musisz mieć niezłe zdrowie. Wymagane jest też zaświadczenie, że nie jest się nosicielem chorób zakaźnych.

Sprzątaczkami (sprzątaczami) mogą też zostać osoby z niepełnosprawnościami, jednak muszą one być na tyle sprawne, żeby mogły pracować fizycznie. Decyzję o dopuszczeniu do pracy powinien jednak podjąć lekarz.

Ważne są także predyspozycje psychiczne. Sumienność, dokładność i obowiązkowość to najważniejsze cechy w zawodzie sprzątaczki. Przyda się też poczucie estetyki, aby łatwiej było dbać o ogólny wygląd pomieszczeń. Sprzątaczka powinna też umieć pracować w zespole, co jest cenione w dużych zakładach.

Obowiązki sprzątaczki

Zakres obowiązków sprzątaczki jest bardzo szeroki. W dużej mierze zależy od miejsca, które będzie sprzątać. To definiuje także pewne zasady, które należy zachować podczas pracy.

Do najważniejszych obowiązków sprzątaczki należy utrzymanie pomieszczeń w czystości. Będzie więc musiała pozamiatać i umyć podłogę, poodkurzać wykładziny, oczyścić z kurzu biurka i różnego rodzaju sprzęt.

Sprzątaczka utrzymuje w czystości także części socjalne i toalety, części wspólne budynków, a niekiedy nawet otoczenie budynku. Do zakresu jej obowiązku należy uzupełnianie artykułów sanitarno-higienicznych czy zgłaszanie różnego rodzaju zauważonych braków czy uszkodzeń.

Bezpieczeństwo przy sprzątaniu

Przy wykonywaniu swoich zadań sprzątaczka powinna zachować zasady, które zapewnią jej bezpieczne wykonywanie pracy. Noszenie ubrań ochronnych czy rękawic jest szczególnie ważne przy używaniu środków chemicznych.

Bardzo przydadzą się antypoślizgowe podeszwy, które zapewnią bezpieczeństwo na mokrych podłogach czy schodach. Szczególną uwagę należy zwrócić na czyszczenie urządzeń podłączonych do prądu.Aby bezpiecznie użytkować różnego rodzaju maszyny czyszczące, warto ukończyć szkolenia w tym zakresie. Takie certyfikaty mogą też być atutem przy aplikowaniu o pracę sprzątaczki.

Praca sprzątaczki nie jest wprawdzie specjalnie stresująca, ale nieuwaga i niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku.