Coraz większa liczba polskich podmiotów gospodarczych decyduje się na ulokowanie swojej siedziby poza granicami kraju. Takie działanie może okazać się bardzo korzystne pod kątem skutków podatkowych. Polska kancelaria prawna we Włoszech zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, których siedziba znajduje się na terenie tego kraju.

Obsługa sporów sądowych i pozasądowych

W obrocie gospodarczym niezwykle istotne znaczenie ma dotrzymywanie umów przez jej strony. W sytuacji, gdy nastąpią na tym tle jakiekolwiek nieporozumienia, niezbędne jest ich błyskawiczne rozwiązanie. Polski adwokat we Włoszech może przeanalizować treść poszczególnych postanowień umownych i wskazać te, które są korzystne dla jego klienta.

Już na etapie rokowań nad treścią umów gospodarczych warto skorzystać z pomocy prawnika. Takie działanie umożliwia stworzenie optymalnej struktury kontraktu i braku jakichkolwiek niedomówień w zakresie jego wykładni. Polski prawnik we Włoszech może również występować jako pełnomocnik profesjonalny na rozprawach w przypadku, gdy sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Skuteczne dochodzenie zaległych należności

Kluczowa dla każdego przedsiębiorcy jest płynność finansowa. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których uzyskanie zapłaty od nielojalnego kontrahenta wydaje się być niemożliwe. Polska kancelaria prawna we Włoszech zajmuje się również windykacją nieprzedawnionych należności z faktur i rachunków. Dzięki skierowaniu do dłużnika odpowiednich pism możliwe jest skłonienie go zapłaty.

W sytuacji, gdy kontrahent opóźnia się znacząco z uregulowaniem należności, możliwe jest dochodzenie odsetek. W takiej sytuacji polski adwokat we Włoszech wytoczy o nie odpowiednie powództwo. Wskutek takiego działania możliwe jest dalsze naliczanie odsetek od należności ubocznych, które zostały skapitalizowane.

Sprawy rejestrowe i pracownicze

Na etapie zakładania nowego bytu gospodarczego polski prawnik we Włoszech służy pomocą przy dopełnieniu wszelkich formalności. Jest to duże ułatwienie dla polskiego przedsiębiorcy, który nie zna zagranicznych procedur rejestrowych. Jednocześnie prawnik jest bardzo pomocny w sporach zbiorowych, na przykład wynikających z umów pracowniczych. Kompleksowa obsługa spółki przez prawnika jest bardzo korzystna dla jej właściciela, dlatego warto ją zlecić podmiotowi profesjonalnemu.