Wykonanie darowizny nieruchomości związane jest z określonymi wymogami. Umowa darowizny musi być podpisana w kancelarii notarialnej. W przeciwnym przypadku nie będzie ona niosła ze sobą skutków prawnych.

Umowa darowizny

Darowizną, inaczej umową darowizny, nazywa się rodzaj umowy prawa cywilnego, której celem jest nieodpłatne przysporzenie – przekazanie obdarowanej osobie określonych korzyści z majątku darczyńcy.

Strony umowy darowizny:

– darczyńca – strona, która przekazuje darowiznę, dokonuje przysporzenia
– obdarowany – strona, która otrzymuje darowiznę, może być to także kilka osób

W polskim prawie dokładne informacje dotyczące umowy darowizny znajdują się w Kodeksie cywilnym.

Przedmiot darowizny

Darczyńca może przekazać obdarowanemu różnego rodzaju korzyści. Mogą być to zarówno prawa majątkowe, jak również prawa nieposiadające wartości majątkowej.

Najczęściej przedmiotem darowizny są nieruchomości, które przekazywane są przez rodziców czy przez dziadków na rzecz dzieci, wnuków. Mogą być to grunty, mieszkanie, dom jednorodzinny. W darowiźnie można przekazać też spółdzielcze własnościowe prawa do lokali czy przedsiębiorstwo.

Forma umowy darowizny

Przepisy prawa wskazują, że właściwym miejscem do podpisania umowy darowizny jest kancelaria notarialna. Jest to niezbędne wtedy, gdy umowa ta dotyczy nieruchomości.

Podpisanie umowy darowizny nieruchomości bez udziału notariusza nie będzie pociągało za sobą skutków prawnych, czyli darowizna nie będzie skuteczna w myśl przepisów prawa.

Umowa darowizny może być podpisana poza kancelarią notarialną tylko, gdy nie dotyczy ona nieruchomości, a przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zaleca się jednak, aby kancelaria notarialna została odwiedzona również wtedy, gdy chodzi o inne rodzaje przedmiotów darowizn.

Podatek od darowizny

W określonych przypadkach konieczne jest opłacenie podatku od darowizny. Opodatkowanie dotyczy określonych rodzajów grup podatkowych. Nie dotyczy ono najbliższych darczyńcy, na przykład małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (matki, ojca, dziadków), rodzeństwa, ojczyma, macochy, pasierba.

Aby uniknąć podatku od darowizny, konieczne jest jej zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym w terminie do 6 miesięcy od daty jej uzyskania.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.