Choć teoretyczna metoda wyceny przedsiębiorstwa jest dość dobrze rozumiana i poznana, to mechanizmy, które nią rządzą, charakteryzują się znacznie wyższym poziomem złożoności. Jakie są to mechanizmy i na jakich założeniach w głównej mierze się opierają?

Nośniki wartości – co to jest?

Majątek firmy składa się z wielu różnych składników. Każdy z nich ma inną wartość, ale to nie ona decyduje o cenie sprzedaży. Najważniejszą kwestią pozostaje ustalenie tak zwanych nośników wartości. Należą do nich te składniki majątku przedsiębiorstwa, które generują najwyższe dochody. W rzeczywistości to one decydują o tym, ile warta jest dana firma.

Wycena przedsiębiorstw opiera się przede wszystkim na ustaleniu tychże nośników, a także na ich wycenie. Nie oznacza to oczywiście, że inne składniki majątkowe nie mają tu znaczenia. Jeśli jednak głównym atutem majątkowym przedsiębiorstwa jest wysoko wykwalifikowana kadra, to trudno uznać, by miał ją zastąpić – nawet najlepszy – komputer.

Wyniki finansowe firmy i ich analiza

Na ogólną wycenę przedsiębiorstwa wpływ będą miały również wyniki finansowe firmy. To od nich zależy, czy dana firma (spółka) będzie w przyszłości generowała zyski, czy są środki na realizację inwestycji itd. W związku z tym, że jednym z najistotniejszych elementów majątku przedsiębiorstwa jest kapitał, krok ten staje się wręcz nieodzowny.

Dzięki dostarczeniu pełnej dokumentacji, wycena przedsiębiorstw nie ograniczy się wyłącznie do prognozowania ich ceny, ale też ułatwi podjęcie decyzji co do opłacalności takiej transakcji. Informacje te będzie można wykorzystać do różnych celów, w tym do podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jedna metoda lub więcej?

Wycenę przedsiębiorstw można realizować za pomocą kilku różnych metod lub jednej metody. Pierwszy wariant sprawdzi się zwłaszcza wtedy, gdy potrzeba dokładnej wyceny firmy (np. w trakcie sprzedaży). Z drugiego, bardziej poglądowego wariantu, mogą skorzystać te osoby, które szukają tylko ogólnych danych.

Podsumowując, trudno nie oprzeć profesjonalnej wyceny przedsiębiorstwa na powyższych mechanizmach. W rzeczywistości jest ich znacznie więcej, a każde z nich stanowi odrębną tajemnicę działania każdej z firm zajmujących się wyceną.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.