Nie tylko firmy mogą starać się o umorzenie długów dzięki procedurze ogłoszenia bankructwa. Również osoby fizyczne, których zobowiązania przerosły możliwości zarobkowe oraz majątkowe mają do wyboru awaryjne wyjście z tej sytuacji. Jest nią ogłoszenie upadłości konsumenckiej. By rozpocząć tę procedurę wystarczy złożyć wniosek o upadłość konsumencką w odpowiednim sądzie.

Gdzie należy składać wniosek?

Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w Sądzie Gospodarczym w wydziale zajmującym się sprawami o upadłość (wydział upadłościowy). Co ważne, Sąd Gospodarczy w którym należy ów wniosek złożyć musi być właściwy ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta. Oznacza to, że osoba chcąca złożyć takowy wniosek nie może dowolnie wybrać sobie sądu w którym złoży Wniosek o upadłość konsumencką, lecz musi się udać do sądu, który swą działalnością obejmuje osoby zamieszkałe w danym okręgu. W dużych miastach może nawet się zdarzyć, że znajduje się kilka sądów, które zajmują się osobnymi dzielnicami.

Najważniejsze informacje, które muszą się znaleźć we wniosku

Wniosek oczywiście musi zawierać podstawowe dane konsumenta, takie jak PESEL, imię i nazwisko. Jednak ze względu na charakter postępowania konieczne są szczegółowe informacje dotyczące samego zadłużenia. Aby sąd uznał wniosek o upadłość za prawidłowo wypełniony konieczne jest podanie spisu wszystkich wierzytelności. Należy podać informację kto jest wierzycielem, jaka wierzytelność z nim jest związana oraz czy jest ona kwestią sporną czy nie. Ponadto sąd musi mieć wgląd w możliwości zarobkowe i majątkowe konsumenta chcącego ogłosić upadłość. Dlatego wniosek powinien również zawierać szczegółową listę składników majątku wraz z ich lokalizacją. Tyczy się to również samochodów i wyposażenia mieszkań.

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sam wniosek o upadłość konsumencką wymaga jedynie uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN. Lecz koszty postępowania upadłościowego mogą być już znacznie większe oraz różnią się znacznie w zależności od indywidualnego przypadku. W tej materii radą mogą służyć doświadczone kancelarie prawnicze. Trzeba jednak mieć świadomość, że nawet jeżeli konsument nie posiada w ogóle żadnego majątku, to w pewnych przypadkach koszty postępowania może pokryć Skarb Państwa.