Mamy dobrą wiadomość. Ograniczenie ilości śmieci zalegających na wysypiskach jest możliwe i skuteczne. Jednak, aby ochronić środowisko naturalne, należy najpierw zdobyć odpowiednie zezwolenie (ważne przez 10 lat). W niniejszym artykule opiszemy, czym jest proces przetwarzania odpadów i jak założyć firmę, która się tym zajmuje.

Co to jest przetwarzanie odpadów?

Zaczynamy od wyjaśnienia, co kryje się za takim określeniem, które zawsze pojawia się w kontekście tematyki dbania o przyrodę i powietrze. Chodzi tutaj dokładnie o nic innego jak o proces, który polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych w danych procesach produkcyjnych. Owa czynność może być profesjonalnie przeprowadzona w miejscu, jakim jest Zakład przetwarzania odpadów.

Otrzymujemy więc materiał o przeznaczeniu pierwotnym (dokonujemy recyklingu) albo całkowicie pozbywamy się śmieci w specjalnych instalacjach. Palimy je oraz umiejętnie składujemy, aby nie zagrażały więcej środowisku. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że chcąc założyć działalność gospodarczą nakierowaną na takie czynności, trzeba koniecznie postarać się o wspomniane na wstępie pozwolenie.

Złożenie wniosku

Każdy, kto zdecyduje się otworzyć zakład przetwarzania odpadów, musi przede wszystkim wypełnić, a następnie złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli tego nie zrobi i będzie prowadził firmę bez stosownych dokumentów, wtedy grozi mu kara administracyjna. Jest ona bardzo wysoka, bo wynosi od 10 000 zł do 1 mln zł! Na szczęście taka potężna kwota powoduje, że mało kto zaczyna „po cichu” prowadzić działalność związaną z gospodarką komunalną.

Wniosek składa się najczęściej do marszałka województwa (w przypadku instalacji komunalnych), starosty albo do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (kiedy ma się do czynienia z przetwarzaniem odpadów na terenach zamkniętych). Oczywiście, nie można zapomnieć o tym, aby podać w nim adres lokalizacji zakładu (nazwę miejscowości lub sam kod pocztowy) oraz wymienić rodzaje odpadów.

Czekanie na decyzję urzędu

Powiedzmy, że mamy już wniosek i zanieśliśmy go (ewentualnie przesłaliśmy) do konkretnego, wybranego urzędu. Co dalej? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Czekamy na decyzję. Jeśli dokument został prawidłowo wypełniony (nie ma braków formalnych) i dołączyliśmy do niego niezbędne elementy, to sprawdzenie odbędzie się szybko. Wtedy nic nie trzeba poprawiać i na pewno zdobędziemy zezwolenie (po wpłaceniu zabezpieczenia w formie depozytu). Jednak może zdarzyć się inaczej.

Mowa o sytuacji, kiedy pracownik urzędu nie może ustalić, jak bardzo niebezpieczne są nieczystości, które będziemy przetwarzać. Wówczas jesteśmy zmuszeni do podania składu chemicznego i właściwości wszystkich odpadów. Co więcej, urząd wystąpi ze swoim wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Musimy więc cierpliwie czekać na postanowienie, czy nasz zakład przetwarzania odpadów spełnia wszelkie normy.