Warto mieć świadomość, że Due diligence jest to proces, który nie zawsze będzie wyglądał identycznie. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że sposób przeprowadzenia będzie różnił się w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa, rynku, na którym działa przedsiębiorstwo czy wielkości firmy.

Badanie tylko i wyłącznie istotnych kwestii

Należy mieć świadomość, że ze względu na brak potrzebnych danych rynkowych, a także wysokie koszty ich pozyskania inwestorzy przeważnie będą ograniczali się tylko i wyłącznie do najbardziej podstawowych badań. Trzeba także zaznaczyć, że zakres badań będzie uzależniony od specyficznej sytuacji przedsiębiorstwa czy projektu.

Godny uwagi jest fakt, że przeważnie inwestorzy skupiają się na przeprowadzeniu due diligence technologii, a także rynkowego otoczenia przedsiębiorstwa. Warto również wiedzieć, że sprawozdania finansowe zaliczane są w tym przypadku do mało ważnych obszarów.

Formalne due diligence najwcześniej w późnym startupie

Należy mieć świadomość, że wraz z przesuwaniem się fazy rozwoju przedsiębiorstw, proces omawianego due diligence będzie nie tylko i wyłącznie coraz bardziej formalny, ale również skomplikowany.

Warto również wiedzieć, że w przypadku dokonywania inwestycji w przedsiębiorstwa, które jeszcze są na stosunkowo wczesnym etapie ekspansji, proces może być bardzo sformalizowany. Koniecznie trzeba także zdawać sobie sprawę, że wspomniany proces musi być dokładnie zaplanowany, a także realizowany przez bardzo dużą liczbę doradców zewnętrznych.

Za wysokie koszty due diligence

Warto wiedzieć, że do najbardziej istotnych przyczyn ograniczenia działań omawianego badania due diligence na stosunkowo wczesnych etapach należy zaliczyć ograniczenie jego kosztów.

Nie można się dziwić takiemu postrzeganiu sprawy, gdy szacowane koszty pełnego badania due diligence będą stanowiły bardzo duży udział w całkowitej kwocie, która jest przeznaczone w wejście kapitałowe w dane przedsiębiorstwo.

Godny uwagi jest fakt, że w najbardziej skrajnych przypadkach koszt omawianego badania będzie większy niż kwota inwestycji w firmę. Inwestorzy w takich sytuacjach będą przeprowadzać badania w bardzo ograniczonym zakresie. Mogą również zdecydować się w ogóle nie przeprowadzać due diligence.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.