Zanim towar trafi do rąk klienta docelowego musi być odpowiednio przygotowany, a konkretnie mówiąc musi być właściwie zapakowany. Opakowanie ma istotne znaczenie. Po pierwsze, towar musi być tak zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Po drugie, zapakowany musi być tak, aby był atrakcyjny wizualnie dla klienta.

Czym jest konfekcjonowanie towaru?

Na konfekcjonowanie produktów skała się kilka istotnych elementów. Mowa tu przede wszystkim o kompletowaniu, łączeniu, a także pakowaniu towarów. Cały proces konfekcjonowania zawsze przebiega wedle ściśle ustalonego schematu. W pierwszej kolejności towary muszą zostać właściwie posegregowane. Czynność ta najczęściej wykonywana jest ręcznie. W dalszej kolejności towary muszą być odpowiednio zabezpieczone, np. na czas transportu. Do tego wykorzystuje się specjalistyczne maszyny. Ostatni etap to zestawianie ze sobą różnych towarów. To w jaki sposób zostanie to zrobione zależy od klienta zlecającego konfekcjonowanie towaru.

Etykiety i gratisy

Konfekcja towaru to jednak nie tylko opakowanie. Często jest to także ich etykietowanie oraz nanoszenie dodatkowych oznaczeń oraz łączenie produktów dodając różnego rodzaju gratisy. Często na opakowaniach produktów znajdują się dodatkowe etykiety. Zawierają one różnego rodzaju dodatkowe informacje o danym produkcie. Nanoszenie tych etykiet także należy do procesu konfekcjonowania. Poza tym w sklepach często można znaleźć produkty z dodatkowych gratisem. Przykładem może może być zestaw trzech czekolad, z czego jedna z nich jest oferowana gratis przy zakupie takie zestawu. Takie łączenie produktów także wchodzi w skład procesu konfekcjonowania.

Konfekcja towaru a transport

Konfekcjonowanie, jak już wspomniano, to także odpowiednie przygotowanie towarów do transportu. Wszystko po to, aby nie uległ on uszkodzeniu. To zabezpieczenie towarów wykorzystuje się różne elementy. W przypadku towarów delikatnych najczęściej stosuje się sztywne kartony. Jeśli transportowane mają być towary ze szkła lub innego kruchego tworzywa, wówczas dodatkowo stosuje się folię bąbelkową. Dzięki temu towar jest mniej narażony na ewentualne wstrząsy podczas transportu. Nie można przy tym zapomnieć, aby opakowanie zabezpieczające towar w trakcie transportu także było atrakcyjne wizualnie. W tym celu najczęściej stosuje się indywidualne opakowania firmowe.