Nie każdy klient zdaje sobie sprawę z faktu, że produkt trafiający na półki sklepowe zanim znajdzie się w sprzedaży przechodzi kilka ważnych etapów. Jednym z nich jest przepakowywanie towarów, które dotyczy wszystkich produktów, zarówno z branż przemysłowych, jak i przetwórstwa spożywczego.

Na czym polega przepakowywanie produktów?

Ten bardzo istotny etap w łańcuchu od producenta do klienta jest indywidualnym przygotowaniem każdego produktu, w taki sposób, aby mógł on być wyeksponowany do sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. Podczas konfekcjonowania pojedyncze sztuki towaru otrzymują indywidualną oprawę w postaci opakowania jednostkowego, które zawierają istotne z punktu widzenia klienta informacje.

Pakowanie towarów w opakowania jednostkowe odbywa się bezpośrednio u producenta, ale może on także zlecić kompleksowe wykonanie takiej usługi specjalistycznej firmie zewnętrznej. Przedsiębiorstwo konfekcjonujące bierze na siebie wszystkie czynności, jakich dotyczy przepakowywanie towarów – od projektu opakowania, po przygotowanie partii towaru do transportu w opakowania zbiorcze.

Jakie informacje zawierają opakowania jednostkowe?

Przepakowywanie produktów jest bardzo istotnym etapem logistycznym nie tylko z punktu widzenia producenta, dostawcy czy handlu, ale przede wszystkim jest ważne dla odbiorcy i klienta zainteresowanego danym towarem. To właśnie z opakowania jednostkowego klient może dowiedzieć się wielu istotnych informacji o danym produkcie.

Podczas procesu, jakim jest pakowanie towarów są one indywidualnie przygotowywane do kontaktu z klientem, tak aby były dla niego jak najbardziej atrakcyjne. Wyeksponowanie cech charakterystycznych produktu jest jednym z ważnych celów, dla których konfekcjonowanie się odbywa.

Każde opakowanie jednostkowe zawiera informacje o składzie produktu, o jego pochodzeniu, a także o sposobie jego użycia. Ma to niezwykle ważne znaczenie, szczególnie jeśli mamy do czynienia z chemią gospodarczą lub innymi środkami mogącymi nieść zagrożenia dla zdrowia klienta.

Integralnymi częściami opakowań jednostkowych są ceny, przedstawiane za pomocą kodów kreskowych lub metek samoprzylepnych oraz dane teleadresowe producenta, który za dany produkt odpowiada. Wszystkie te informacje są konieczne dla prawidłowego używania towaru oraz bezpieczeństwa ich użytkowników.