Obecnie w wielu urzędach pracy można znaleźć oferty pracy związane z obsługą, montażem i konserwacją urządzeń gazowych. Jedynym wymogiem jest posiadanie stosownych uprawnień gazowych. Co trzeba o nich wiedzieć? Czy każdy może je uzyskać lub jakie są wymagania co do ich uzyskania? Czy są to uprawnienia bezterminowe?

Szkolenia dla gazowników

Wszelkie rozważania na temat uprawnień gazowych należy zacząć od tego, że są to uprawnienia g3, które występują obok uprawnień g1 – elektrycznych oraz g2 – energetycznych, jedne z uprawnień niemalże dla każdego. Jedynymi wymaganiami związanymi z możliwością przystąpienia do szkolenia dla gazowników jest legitymowanie się przynajmniej podstawowym wykształceniem oraz wiekiem powyżej osiemnastu lat.

Ile trwa szkolenie i ile kosztuje?

Szkolenie dla gazowników to w większości przypadków jeden dzień nauki opierający się na prezentacjach i wykładach przekazujących wiedzę niezbędną do przystąpienia do egzaminu przed Państwową Komisją Energetyczną. Sam koszt takiego kursu to przeważnie w okolicach 300-600 złotych, jednak w większości przypadków jest to koszt ponoszony przez pracodawcę kierującego na dane szkolenie – z grupy uprawnień D (dozór urządzeń gazowych) lub z grupy uprawnień E (eksploatacja urządzeń gazowych).

Co nam dają uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe g3 dają nam możliwość pracy w szerokim zakresie z urządzeniami gazowymi. Po ich zdobyciu możemy zajmować się nie tylko obsługa i konserwacją bieżącą tego typu urządzeń, ale również przeprowadzać ich remonty, montaż i sprawować nadzór kontrolno-pomiarowy nad już funkcjonującymi urządzeniami w celu określenia ich stanu technicznego i ewentualnej konieczności wymiany w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Podsumowując, jeżeli chcemy podnieść własną atrakcyjność na rynku pracy, to możemy samodzielnie zapisać się na szkolenia gazowe. Warto jednak pamiętać, że uprawnienia g3 są uprawnieniami terminowymi – ich ważność określona jest zawsze na pięć lat od momentu uzyskania uprawnień, a tym samym po upływie tego okresu czasu konieczne jest ich każdorazowe odnowienie. Po ich wygaśnięciu jesteśmy traktowani tak jak osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień pomimo posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń gazowych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/szkolenie/uprawnienia-gazowe-g3