Firma to organizacja, która łączy kapitał z pomysłami w celu uzyskania dochodu. Każdy kraj określa szczegółowe przepisy, które pozwalają na założenie firmy. Działalność może prowadzić osoba lub grupa osób. Spółka jednoosobowa to działalność gospodarcza należąca do osoby fizycznej, natomiast spółka jawna to przedsiębiorstwo należące do dwóch lub więcej osób. Korporacja to osoba prawna utworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ma ograniczoną własność i ograniczoną odpowiedzialność zgodnie z prawem.

To warto wiedzieć

Firma jednoosobowa to firma będąca własnością osoby fizycznej. Główną różnicą między jednoosobową działalnością a spółką jest odpowiedzialność prawna. W firmie wszyscy członkowie muszą odpowiadać przed zarządem, jeśli coś pójdzie nie tak, podczas gdy w jednoosobowej działalności tylko właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Niezbędne jest posiadanie licencji biznesowej i certyfikatu, aby prowadzić działalność gospodarczą, ale licencja nie jest wymagana, jeśli wszystkie operacje są prowadzone wewnątrz miejsca zamieszkania właściciela. Wszystkie operacje muszą być przejrzyste dla władz i muszą być zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Aby przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę, należy stworzyć kilka dodatkowych podmiotów. Korporacja to podmiot utworzony na mocy prawa stanowego z ograniczoną odpowiedzialnością – należy do udziałowców i zarządzany jest przez radę dyrektorów.

Wszystkie operacje muszą być zgodne z prawem i muszą przede wszystkim przynosić korzyści akcjonariuszom. Aby chronić swoje interesy, akcjonariusze mogą pociągnąć dyrektorów wykonawczych do osobistej odpowiedzialności za naruszenia prawa korporacyjnego. Istnieją dwa rodzaje korporacji – publiczna i prywatna – i każda ma inne przywileje i status podatkowy. Ponieważ istnieje tak wiele zasad, najlepiej jest skontaktować się z odpowiednim doradcą w celu uzyskania pomocy przy wyborze metody rejestracji dla konkretnej firmy.