W wypadkach samochodowych we Włoszech każdego roku bierze udział spora liczba kierowców. Warto dowiedzieć się, co robić w razie wystąpienia tego typu zdarzenia oraz zapoznać się z większą ilością informacji na temat ewentualnego odszkodowania.

Wypadek samochodowy

W przypadku wypadku samochodowego we Włoszech w pierwszej kolejności powinno się zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a następnie rozważyć wezwanie policji. Warto zapisać sobie podstawowe informacje dotyczące wypadku, takie jak dokładne dane sprawcy, dane samochodu oraz okoliczności wypadku. Przydatne mogą być także dane kontaktowe ewentualnych świadków wypadku. Sprawca powinien podpisać notatkę. Wypadek samochodowy we Włoszech powinien być również udokumentowany w formie fotograficznej.

Odszkodowanie za wypadek

Możliwe jest uzyskanie odszkodowania za wypadek samochodowy we Włoszech. Należy się ono zarówno kierowcy pojazdu, jak i jego pasażerom, jeśli zostali poszkodowani w wypadku. Odszkodowanie za wypadek we Włoszech mogą również uzyskać pieszy i rowerzyści, jeśli zostali potrąceni lub najechani podczas wypadku. Z roszczeniem dotyczącym wypadku samochodowego należy się zgłosić do ubezpieczyciela w ciągu dwóch, pięciu lub dziesięciu lat. Termin ten określony jest przez okoliczności wypadku, a także odniesionych obrażeń.

Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie we Włoszech za wypadek samochodowy obejmuje zarówno roszczenia za poniesione koszty i straty, jak i także za koszty i straty w przyszłości. W ramach odszkodowania uwzględniane są również poniesione obrażenia. Na wysokość odszkodowania we Włoszech ma wpływ kilka czynników. Wśród nich wymienia się szkodę biologiczną, moralną, a także egzystencjalną. Dlatego możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów leczenia, opieki osób bliskich, a także utraconych dochodów oraz zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie po śmierci

Jeśli podczas wypadku we Włoszech doszło do śmierci kierowcy lub pasażera możliwe jest ubieganie się o zadośćuczynienie. Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana przez sądy i występuje w stałej kwocie. W przypadku śmierci rodziców, małżonka lub dzieci wysokość odszkodowania wynosi od stu pięćdziesięciu do trzystu tysięcy euro. Śmierć osób z dalszej rodziny wiąże się z uzyskaniem niższego odszkodowania.