Adwokaci Katowice zajmują się między innymi sprawami o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych. Bazując na swoim doświadczeniu, pomagają w kontaktach ze sprawcą i Towarzystwem Ubezpieczeniowym, oraz reprezentują klienta na etapie sądowym.

Sprawy odszkodowawcze – kluczowe zagadnienia

Gdy doszło do wypadku komunikacyjnego należy wezwać Policję, gdy są osoby ranne. W pozostałych przypadkach wystarczy spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Posiadając taki dokument należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Możemy domagać się odszkodowania za uszkodzenie pojazdu oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w przypadku gdy doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Aby udowodnić wysokość roszczeń oraz uzasadnić kwotę, której domagamy się od ubezpieczyciela powinniśmy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty, czyli paragony za zakup lekarstw odbytą rehabilitację, dojazdu do placówek medycznych. Aby Towarzystwo mogło ocenić nasz uszczerbek na zdrowiu trzeba będzie również dostarczyć pełen komplet dokumentacji medycznej z procesu leczenia.

Etap przedsądowy – rola adwokata

Zdarzył Ci się wypadek komunikacyjny z winy innego uczestnika ruchu? Podświadomie czujesz, że należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie, ale nie wiesz jak go uzyskać i od czego zacząć. A może już podjąłeś jakieś kroki, ale na przykład ubezpieczyciel sprawcy wypłacił Ci za niską kwotę, lub całkowicie odmówił wypłaty odszkodowania?

Adwokaci katowice przygotują w takiej sytuacji stosowne pismo do ubezpieczyciela, w którym powołają przepisy prawne, których celem będzie doprowadzenie do sytuacji w której ubezpieczyciel zmieni swoje stanowisko. Nasze doświadczenie wskazuje, że ubezpieczyciel często po otrzymaniu pisma od kancelarii przynajmniej częściowo zmienia swoje stanowisko.

Etap sądowy – rola adwokata

Jeżeli dojdzie już do procesu adwokaci katowice w pierwszej kolejności sporządzą pozew w którym opiszą wszelkie okoliczności sprawy, powołają odpowiednie przepisy prawne, dołączą stosowne dokumenty (dokumentacja medyczna, rachunki i faktury za leczenie) potwierdzające stanowisko zaprezentowane w pozwie, zgłoszą odpowiednie wnioski dowodowe (na przykład o powołanie biegłego, przeprowadzenie dowodu z dokumentów). W trakcie rozprawy zaś będą zadawać pytania świadkom i biegłym.

Jeżeli zaś okaże się, że po przeprowadzeniu rozprawy i wydaniu wyroku, wyrok będzie niezadowalający i będą realne szanse na jego zmianę, to adwokaci Katowice sporządzą apelację od wyroku. W apelacji zostaną wskazane precyzyjne zarzuty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.