Restrukturyzacja firmy ma szereg korzystnych aspektów. Warto się z nimi zapoznać oraz dowiedzieć nieco więcej na ich temat.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Wśród głównych zalet postępowania o zatwierdzenie układu można wskazać przede wszystkim możliwość swobody działania przez zadłużonego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może kontrolować cały proces restrukturyzacji firmy, a także znacząco na niego wpływać. Restrukturyzacja firmy tego typu ma dość mały wpływ na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Główną wadą tego rozwiązania jest brak ochrony dłużnika przed działaniami egzekucyjnymi przed zatwierdzeniem układu.

Postępowanie układowe

Restrukturyzacja firmy w formie postępowania układowego również ma swoje zalety. Główną korzyścią wynikającą z zastosowania tego rozwiązania jest możliwość zachowania kontroli przez dłużnika nad własną firmą. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na możliwość ochrony przed windykacją wierzycieli, którzy są objęci układem. Niestety nie jest to możliwe w przypadku wierzycieli spoza układu, dlatego warto zwrócić uwagę na ten aspekt.

Przyspieszone postępowanie układowe

Oprócz postępowania układowego możliwe jest również realizowanie przyspieszonego postępowania układowego, które przebiega w skróconej formie. Przyspieszone postępowanie jest szybsze, a podczas niego dłużnik jest skutecznie chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli. W tym procesie możliwe jest również cofnięcie zajęcia rachunków bankowych dłużnika przez sąd. Dzięki temu dłużnik ma dość dużą kontrolę nad przebiegiem całego procesu restrukturyzacji firmy.

Postępowanie sanacyjne

W ramach restrukturyzacji firmy możliwe jest także postępowanie sanacyjne. Czas tego typu postępowania jest znacząco wydłużony, a zarządca sądowy ma szerokie możliwości ingerencji w działalność przedsiębiorstwa. Zarządca może działać na korzyść dłużnika i rozwiązywać zawarte przez niego umowy, jeśli uzna je za niekorzystne. W tym typie postępowania chronione przed egzekucją są również wierzytelności dłużnika, które są objęte zastawem lub hipoteką.