Każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do minimalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku wielu firm kluczowym wydatkiem są pensję dla pracowników. W związku z tym każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się, w jaki sposób zoptymalizować wydatki związane z pracownikami. Może w tym pomóc system RCP

System RCP – co to jest?

System RCP to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala pracodawcom na precyzyjne rozliczanie czasu pracy. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pracodawca jest w stanie w sposób precyzyjny zarejestrować czasem pracy, a tym samym zoptymalizować wydatki związane z wypłatami dla zatrudnionych.

Dodatkowo dzięki zastosowaniu systemu pracodawca będzie w stanie w lepszy sposób zarządzać pracą zatrudnionych osób, a tym samym przyczyni się do poprawy ich efektywności. Stosujące system RCP zyskuje się niepowtarzalną możliwość rejestracji czasu pracy, rejestracji wykorzystywanych przez pracowników przerw, Czy też wyjść służbowych.

Różne sposoby na rejestrację czasu pracy

Współcześnie dzięki postępowi technologicznemu pracodawcy mogą skorzystać z kilku sposobów na rejestracje czasu pracy zatrudnionych osób. W zależności od specyfiki wykonywanych obowiązków pracownik może korzystać z kart zbliżeniowych, aplikacji instalowanej na telefon, skrzynki elektronicznej, a nawet z wiadomości SMS.

W praktyce oznacza to, że pracodawca może się zdecydować zarówno na system RCP online, jak i na wersję działające poza siecią. W przypadku rejestracji online najpopularniejszym rozwiązaniem są czytniki, które sprawdzają się idealnie, jeżeli pracownik ma stałe miejsca pracy na terenie firmy. Inne popularne rozwiązanie online to aplikację instalowane na telefonie.

Korzyści wykorzystania systemu

System RCP online przynosi szereg kluczowych korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Pierwszym i ważniejszym z nich jest wcześniejsza optymalizacja procesu rozliczania czasu pracy. Dodatkowe korzyści to m.in. ciągły dostęp do bieżących danych na temat działań pracowników.

Dodatkowo zgromadzone dane pozwalają na zdobycie lepszego wglądu m.in. w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, czy też poszczególnych stanowisk. W praktyce pozwala to m.in. na podejmowanie lepszych decyzji w dziale kadr, czy też przez menedżerów. O czym jeszcze warto wspomnieć?

Kolejna korzyść z systemu rcp online to możliwość generowania raportów, dotyczących absencji pracowników, pełnionych dyżurów, czy też ilości nadgodzin. Wszystkie z tych raportów pozwalają na lepsze zarządzanie pracownikami w firmie.