Przeprowadzenie wyceny firmy nie jest niczym szczególnym. Tego rodzaju proces odbywa się bardzo często. Najczęściej dotyczy dużych przedsiębiorstw. Cele tego typu procesu są różne. Najczęściej wycenę przeprowadza się przed sprzedażą przedsiębiorstwa.

Cele wyceny przedsiębiorstwa

Jak wspomniano cele, dla których wycenia się firmy są różne. Podstawowy cel to sprzedaż firmy, ale nie jest to cel jedyny. Wycenę firmy przeprowadza się także choćby dla celów podatkowy oraz np. w celu wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia. Często także wycena firmy potrzeba jest w celu uzyskania dużego kredytu bankowego.

Funkcje wyceny przedsiębiorstwa

W przypadku wycen można mówić o kilku rodzajach funkcji, dla których taką wycenę się przeprowadza. Może być to funkcja doradcza. Celem w tym przypadku jest dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących różnego rodzaju transakcji finansowych, jakie zamierza się w danych okresie przeprowadzić. Celem wyceny może być także funkcja argumentacyjna. Jest ona przydatna podczas negocjacji dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstw nie może obyć się także bez funkcji informacyjnej. Jej celem jest dostarczenie wszystkich informacji dotyczących kondycji firmy.

Rodzaje wycen przedsiębiorstwa

Oczywiście wycena przedsiębiorstwa nie jest realizowana tylko za pomocą jednej metody. Można wyróżnić kilka metod wyceny firmy. Pierwszą z nich jest pełna wycena przedsiębiorstwa. Jej zadanie jest dostarczenie informacji na temat przedsiębiorstwa z zachowaniem obiektywnej i bezstronnej jego wyceny. Drugi rodzaj wyceny to wycena uproszczona przedsiębiorstwa. Wycena ta jak można się domyśleć polega na pominięciu pewnych procedur, które niezbędne są przy wycenie pełnej. I trzeci rodzaj wyceny, czyli kalkulacja wartości przedsiębiorstwa. W tym przypadku celem jest wstępne oszacowanie wartości firmy. To jakie procedury zostaną w tym przypadku uwzględnione, a jakie pominięte zawsze musi zostać uwzględnione przez obie strony.

Wycena firmy nie jest procesem prosty. Często w celu jej wykonania potrzeba nawet kilku miesięcy dokładnej analizy. Wszystko oczywiście zależy od wielkości przedsiębiorstwa i posiadanego przez niego kapitału oraz aktywów.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC