Elementy elektroniczne nazywane także elektrycznymi to części różnych układów elektrycznych. To one sprawiają, że urządzenia elektryczne mogą prawidłowo działać. Ich podstawową funkcją jest wytwarzanie energii elektrycznej, kosztem innej energii. Mogą one jednak również magazynować prąd, jak i go rozpraszać. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem elementu mamy do czynienia.

Komponenty elektroniczne – charakterystyka

Podstawowe elementy elektroniczne różnią się między sobą wielkością, kształtem, pełnioną funkcją w układzie. Warto jednak zaznaczyć, że są trzy najważniejsze typy komponentów elektronicznych: rezystory (zwane także opornikami), kondensatory, induktory (inaczej cewki). Oprócz tego istotnymi elementami są również generatory, które są źródłem napięcia i prądu.

Oczywiście komponenty elektroniczne to także diody, tranzystory, tyrystory itd. Wszystkie wymienione części są potrzebne w układzie i muszą być w odpowiedni sposób, w odpowiedniej kolejności podłączone, żeby prawidłowo działać.

Podział elementów elektronicznych

Pierwsza grupa to elementy elektroniczne czynne (aktywne), które biorą udział w tworzeniu i przetwarzaniu sygnałów. Jednak same w sobie nie mogą energii elektrycznej wytworzyć. Są podzespołami uczestniczącymi w tym procesie, ale nie robią tego samodzielnie. Tutaj możemy wymienić takie elementy jak: półprzewodniki (tranzystory), lampy elektronowe (rzadko już używane).

Druga grupa są to komponenty elektroniczne bierne (pasywne). Ich zadanie polega na tym, że magazynują one energię w obwodzie, ale mogą także ją rozpraszać. Do tej grupy należą następujące części: rezystory, cewki, kondensatory, transformatory.

Podstawowe elementy elektroniczne – rodzaje

Zarówno elementy elektroniczne aktywne, jak i pasywne mogą różnić się w wyglądzie. Mogą także mieć inną postać czy też wielkość. Ze względu na to, jak dane komponenty elektroniczne są montowane, wyróżniono dwa ich rodzaje: elementy THT (elementy montażu przewlekanego) i elementy SMD (elementy montażu powierzchniowego). Potocznie elementy te nazywane są dyskretnymi i scalonymi. Różnica między nimi opiera się na tym, w jaki sposób są one umieszczane w układzie elektronicznym.