Enova ERP to bardzo funkcjonalny system, który usprawnia przepływ informacji w całej firmie, pozwala na dokonanie pełnej oceny sytuacji w poszczególnych działach, a także pomaga w efektywnym zarządzaniu. Można połączyć w nim informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności, które zostaną zgromadzone w jednej bazie danych. Dzięki temu wszystkie analizy biznesowe będą bardzo trafne.

Enova ERP – funkcjonalny system dla każdej firmy

Enova ERP sprawdzi się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy zakresu prowadzonej działalności. Jest zbudowany z wielu modułów, które można ze sobą łączyć w dowolny sposób tak, aby odpowiadały na aktualne potrzeby firmy. Ponad to E Nova umożliwia rozbudowę systemu o olejne moduły w dowolnym momencie.

Dzięki możliwości integracji z systemami branżowymi, Enova ERP pozawala na zbieranie i przechowywanie danych pochodzących z wielu źródeł. W związku z tym, wszystkie analizy dokonywane w tym systemie dają pełny i szczegółowy obraz działalności. Istnieje również możliwość wzbogacenia systemu o CRM.

Ważną zaletą, zwłaszcza w przypadku dużych firm, które korzystają z wielu modułów jest możliwość ustalenia zakresu dostępu dla poszczególnych pracowników. Dzięki temu każda osoba w firmie będzie miała dostęp do potrzebnych informacji, a jednocześnie interfejs pozostanie czytelny.

Enova ERP – profesjonalne wsparcie

E nova umożliwia również dostęp do aktualizacji, które są prowadzone w celu dopasowania do zmieniających się przepisów. W tym zakresie możliwe jest również skorzystanie ze wsparcie specjalistów.

System zapewnia także dostęp do analiz biznesowych, dzięki którym można zminimalizować ryzyko błędu podczas decyzji o kolejnych inwestycjach i kierunku rozwoju firmy.

Enova ERP – korzyści dla firmy

E Nova ERP to system, który dzięki swojej funkcjonalności, a także możliwości indywidualnego dopasowania przynosi liczne korzyści. Dzięki gromadzeniu i analizie informacji pochodzących ze wszystkich działów, ułatwia sprawne zarządzanie firmą. Pomaga również obniżyć stałe koszty. Dostęp do niego jest możliwy z dowolnego miejsca i urządzenia (smartfon, tablet, komputer). Co bardzo istotne zapewnia wysokie bezpieczeństwo wszystkich przechowywanych danych.