Uprawnienia zawodowe SEP to jedne z najważniejszych i najpopularniejszych uprawnień zawodowych w Polsce. Dzieli się je na trzy grupy: elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Każda z tych grup specjalistycznych uprawnień jest dodatkowo oznaczona symbolami G1, G2 oraz G3 odpowiednio. Jednymi z bardziej powszechnych w kraju są uprawnienia energetyczne g2.

Komu mogą być potrzebne uprawnienia sep g2?

Posiadaniem uprawnień energetycznych g2 będą zainteresowani elektrycy oraz inni pracownicy zajmujący się dozorem lub eksploatacją urządzeń wytwarzających ciepło. W kursach cieplnych zwykle uczestniczą monterzy, palacze kotłów, instalatorzy i serwisanci zajmujący się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających ciepło. Uprawnienia cieplne g2 przydadzą się także osobie poszukującej nowej pracy albo chcącej podnieść swoje kwalifikacje.

Jak zdobyć uprawnienia cieplne?

Aby uzyskać uprawnienia cieplne g2, należy odbyć jednodniowy kurs SEP g2. Choć kurs jest krótki, jest on intensywny oraz kończy się egzaminem, podczas którego weryfikowana jest wiedza kursanta. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są uprawnienia sep g2. Aby móc wziąć udział w takim kursie trzeba mieć ukończone 18 lat oraz posiadać podstawowe wykształcenie. Uprawnienia cieplne ważne są przez 5 lat. Po upływie tego okresu należy je odnowić, jeśli pragnie się kontynuować pracę w branży energetycznej.

Do jakiej pracy uprawniają uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne g2 nadawane są w dwóch zakresach. Jeden dotyczy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających i zużywających ciepło i innych urządzeń energetycznych. Drugi zakres dotyczy dozoru sieci oraz urządzeń wytwarzających, przesyłających ciepło. Osoba posiadająca uprawnienia g2 może zajmować się obsługą, konserwacją, remontami, montażem oraz pracować w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Uprawnienia cieplne pozwalają na pracę przy następujących urządzeniach i instalacjach i sieciach energetycznych:
– Kotły parowe i wodne
– Sieci i instalacje cieplne
– Turbiny parowe i wodne
– Sprężarki
– Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i chłodnicze
– Pompy, wentylatory, dmuchawy
– Piece przemysłowe oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.