Kolizje i wypadki drogowe zdarzają się wszędzie. Taka sytuacja może się również zdarzyć choćby w trakcie urlopu we Włoszech. Poszkodowany kierowca ma oczywiście wówczas prawo do odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej sprawcy. Warto zatem wiedzieć, jak wygląda procedura odszkodowawcza w przypadku zdarzenia drogowego we Włoszech.

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń?

Odszkodowanie za wypadek we Włoszech można otrzymać do 2 lat od dnia, w którym doszło do zdarzenia drogowego. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, jeśli w wyniku zdarzenia doznało się ciężkich urazów. Wówczas okres ten zostaje wydłużony. Podobnie jest, jeśli poszkodowany kierowca poniósł śmierć. Wówczas okres przedawnienia dla rodziny także jest wydłużany i ustalany indywidualnie, zwłaszcza jeśli przeciwko sprawcy wypadku toczy się postępowanie karne.

Jak długo czeka się na wypłatę odszkodowania?

Sam okres dochodzenia do odszkodowania uzależniony jest od różnych czynników. Jeśli nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto i w jaki sposób spowodował wypadek samochodowy we Włoszech, wówczas okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania nie jest długi i może wynosić kilka tygodni. Jeśli jednak zachodzą wątpliwości co do przebiegu zdarzenia drogowego, wówczas okres ten może się wydłużyć. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie odszkodowawczym we Włoszech.

Na jakiej podstawie przyznawane jest odszkodowanie?

Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego doszło jedynie do uszkodzenia samochodu, to odszkodowanie we Włoszech otrzymuje się na takich samych zasadach jak w Polsce. Jeśli jednak dodatkowo doszło do uszczerbku na zdrowiu, wówczas większość firm ubezpieczeniowych oczekuje stawienia się na komisji lekarskiej, której celem jest oszacowanie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Co ważne, w takim przypadku osoba poszkodowana możne wnioskować do firmy ubezpieczeniowej o zwrot kosztów przyjazdu na taką komisję lekarską. Warto z takiej możliwości skorzystać, jeśli oznacza to podróż z Polski do Włoch.

Jakie odszkodowanie można otrzymać za wypadek we Włoszech?

Jeśli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, wówczas wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie. Wówczas wszystko zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.