Profesjonalne oprogramowanie księgowe coraz rzadziej staje się jedynie narzędziem ułatwiającym prowadzenie obowiązkowych rozliczeń podatkowych, składkowych oraz sprawozdań finansowych.

Koncepcją, jaką realizuje wykorzystywane w przedsiębiorstwach na całym świecie oprogramowanie ERP dla firm jest przede wszystkim dążenie do jak największego ułatwienia prowadzenia rozliczeń płacowych, skarbowych w połączeniu z poprawą działania firmy i pozyskiwaniem dokładnych raportów na temat skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Co oferuje nowoczesne oprogramowanie ERP?

Funkcjonalności oferowanych przez oprogramowanie tego rodzaju jest bardzo wiele. Podstawowym modułem, na którym wyewoluowały pozostałe funkcjonalności rozwiązań ERP jest system księgowy symfonia. Rozliczenia księgowe są jedynie wstępem do monitorowania całościowej kondycji finansowej i sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa. Dane finansowe, ilość zleceń oraz bieżące uwarunkowania koniunkturalne mogą być analizowane przez oprogramowanie, co stanowić może klucz dla realizacji poszczególnych inwestycji strategicznych, planowania perspektyw rozwoju firmy oraz skutecznej adaptacji do bieżących warunków.

Przedsiębiorca uzyskuje nie tylko moduł skarbowo-płatniczy, ale i ma dostęp do statystyk, raportów i bilansów przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. Pozwala to tworzyć zestawienia i oceniać bieżący okres rozliczeniowy w stosunku do poprzedniego. Systemy ERP mogą być również zintegrowane z modułami oprogramowania kadrowo-płacowego i monitorowania procesów produkcyjnych.

Ułatwienia dla korzystających z oprogramowania

Głównym atutem, który ma oprogramowanie ERP dla firm jest łatwość wprowadzania danych, wyszukiwania oraz ich zestawiania lub filtrowania. Na tej podstawie uzyskuje się przejrzyste zestawy informacji, które są na bieżąco aktualizowane poprzez wprowadzenie już tylko i wyłącznie jednej zmiennej! Ogranicza to szansę na ewentualną pomyłkę w rozliczeniach.
Bardzo pomocną rzeczą okazuje się również fakt, iż współczesne oprogramowanie księgowe jest stale aktualizowane do zmieniających się przepisów prawnych. Użytkownik o zmianie wie dużo wcześniej, co ułatwia znacząco adaptację do zmieniających się uwarunkowań prawnych.

Korzyści z systemów ERP

Profesjonalnej klasy system księgowy symfonia zbiera, integruje i przedstawia w przejrzystej formie wszystkie potrzebne przedsiębiorcom informacje. Jest to najlepszy przyjaciel każdego świadomego biznesmena!

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://techniq.pl/