Słowo outsourcing weszło do polskiego języka biznesu i znakomicie oddaje to co dzieje się w wielu firmach. Część prac jest przekazywana w obce ręce. Korzysta się ze źródeł zewnętrznych. To właśnie outsourcing. Outsourcing może być księgowy, może być kadrowo płacowy, a może też obejmować wiele innych dziedzin.

Zatrudnianie personelu

Rozważania na temat pracy w dziale kadrowo płacowym należy zacząć od tego, czym osoby pracujące w tym dziale zazwyczaj się zajmują. W niektórych firmach przyjęcia to rzecz okazjonalna, w innych przyjmuje się do ludzi do pracy cyklicznie raz dwa razy w miesiącu i jest to zwykle spora grupa nowych pracowników. Czasami wyznaczone są określone dni na tak zwany on-boarding a czasami zatrudnia się ludzi wedle potrzeb.

Pierwszego dnia pracy każdy pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Zazwyczaj pierwszego dnia bezpośredni przełożony zapoznaje swojego nowego pracownika z miejscem pracy, a także z zespołem i osobami, z którym nowy pracownik będzie bezpośrednio współpracował.

Co robi kadrowa?

Zadania kadrowej bardzo często związane są z koniecznością przygotowania określonych dokumentów, związanych z zatrudnieniem nowego pracownika, ale także z rozwiązaniem umowy o pracę, które może nastąpić z różnych powodów. Wydaje się, że w polskiej praktyce najczęściej rozwiązuje się umowę za porozumieniem stron albo za wypowiedzeniem jednej lub drugiej strony czyli pracownika bądź zakładu pracy.

Za każdym razem zakończenie pracy jest zdarzeniem dość przykrym i należy przeanalizować przyczyny tego zjawiska. Osoba, która sama postanawia odejść ze swojego dotychczasowego miejsca pracy, zapewne ma jakieś zastrzeżenia, ale mogła też pojawić się dla niej inna lepsza oferta, z której po prostu chce skorzystać.

Długofalowa współpraca i wspólne cele

Outsourcing kadrowo płacowy nie jest zleceniem jednego pojedynczego zadania, ale zakłada, że współpraca będzie długofalowa. Outsourcing może być prowadzony w rozmaitych dziedzinach i obejmować różne obszary. Logistyka, transport, księgowość, audyt, to tylko niektóre przykłady.

Stopień zadowolenia z outsourcingu można oczywiście mierzyć za pomocą odpowiednich narzędzi, a także można stale pracować nad tym, aby ten stopień zadowolenia był jak największy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.