Proces przekształcania spółek obejmuje kilka istotnych aspektów. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, a także poznać podstawowe etapy procesu przekształcania spółek.

Stworzenie sprawozdania finansowego

Pierwszym etapem w procesie przekształcania spółki jest stworzenie jej sprawozdania finansowego konkretnie dla celów przekształcenia. Sprawozdanie powinno być sporządzone na tych samych zasadach, coroczne sprawozdania finansowe. Zastosowany powinien być ten sam układ, a także te same metody. Sprawozdanie powinno się przygotować na konkretny dzień, który poprzedza przedstawienie wspólnikom planu przekształcenia.

Plan przekształcenia spółki

Przekształcenia spółek wiążą się również z koniecznością stworzenia konkretnego planu. Plan przekształcenia spółki powinien uwzględniać przede wszystkim wartość bilansową majątku spółki, która określona jest w stworzonym sprawozdaniu finansowym w formie wartości aktywów netto, czyli kapitału własnego spółki. W planie przekształcenia spółki powinien znaleźć się również projekt uchwały o przekształceniu, a także projekt umowy lub statutu przekształcanej spółki. Do planu przekształcenia spółki należy również dołączyć sprawozdanie finansowe, które zostało wcześniej sporządzone.

Zawiadomienie wspólników

Kolejnym etapem procesu przekształcania spółek powinno być zawiadomienie wszystkich wspólników, które wiąże się z zamiarem przekształcenia. Zawiadomienie wspólników powinno być zrealizowane dwukrotnie. Pierwsze zawiadomienie powinno być dostarczone wspólnikom na co najmniej miesiąc przed podjęciem uchwały o przekształceniu spółki. Natomiast drugie zawiadomienie nie powinno być przekazane w terminie krótszym niż dwa tygodnie po doręczeniu pierwszego zawiadomienia.

Uchwała o przekształceniu

Głównym elementem przekształcenia spółek jest podjęcie stosownej uchwały o przekształceniu. Podjęcie uchwały o przekształceniu powinno się odbyć przed notariuszem. Dzięki temu będzie wiążące pod względem prawnym. W uchwale o przekształceniu powinny się znaleźć wszystkie niezbędne elementy, które są określone w przepisach prawa.